ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vzor přehledu hospodářského využití podpořených kapacit

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil vzorově vyplněný formulář „Přehled hospodářského využití podpořených kapacit“, který příjemci podpory v rámci relevantních výzev předkládají každoročně nejpozději do 31. 7. za účelem prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), příp. bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01). Vzor obsahuje příklady vyplnění pro jednotlivé metody (nákladová, výnosová a časová) a pro časovou metodu i simulaci výpočtu kapacity dle času využití zdrojů pro hospodářské činnosti.