ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_031 (Celoživotní vzdělávání na VŠ)

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_031 (Celoživotní vzdělávání na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 30. 1. 2019 a 14. 2. 2019.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na VŠ obracet na Ing. Marcelu Fialovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

Zápis je k dispozici ZDE.