ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_031 (Celoživotní vzdělávání na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 30. 1. 2019 a 14. 2. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_031 (Celoživotní vzdělávání na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 30. 1. 2019 a 14. 2. 2019.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na VŠ obracet na Ing. Marcelu Fialovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_031 (Celoživotní vzdělávání na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV konané ve dnech 30. 1. 2019 a 14. 2. 2019

PDF
1,3 MB
Zápis z jednání HK OP VVV_Celoživotní vzdělávání na VŠ_14.2.2019
01.03.2019 10:29
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Zápis z jednání HK OP VVV_Celoživotní vzdělávání na VŠ_30_1_2019
01.03.2019 10:29
Stáhnout