ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápis ze čtvrtého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis ze čtvrtého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 23. 1. 2020. Zápisy z jednání dalších Hodnoticích komisí budou zveřejňovány průběžně po ukončení jednání a zpracování výsledků. Seminář pro příjemce projektů doporučených Hodnoticí komisí k financování je plánován na druhou polovinu měsíce března 2020. Přihlašovací formulář bude zveřejněn s dostatečným časovým předstihem.

Zápis je k dispozici ZDE.