ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis ze čtvrtého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 23. 1. 2020

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis ze čtvrtého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 23. 1. 2020. Zápisy z jednání dalších Hodnoticích komisí budou zveřejňovány průběžně po ukončení jednání a zpracování výsledků. Seminář pro příjemce projektů doporučených Hodnoticí komisí k financování je plánován na druhou polovinu měsíce března 2020. Přihlašovací formulář bude zveřejněn s dostatečným časovým předstihem.

 

Své dotazy týkající se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání zasílat do e-mailové schránky zknv.pa@msmt.cz. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
845,7 kB
Zápis ze čtvrtého jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 23. 1. 2020
12.02.2020 14:02
Stáhnout