ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, konaných ve dnech 28. 1. 2020, 5. 2. 2020, 13. 2. 2020, 19. 2. 2020, 27. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020 a 13. 3. 2020. Současně jsou pro lepší orientaci žadatelů zveřejněny Přehledy projednaných projektů dle data jednání Hodnoticí komise pro žádosti se zvolenou aktivitou č. 2 a 3.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.