ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, konaných ve dnech 28. 1. 2020, 5. 2. 2020, 13. 2. 2020, 19. 2. 2020, 27. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020 a 13. 3. 2020

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se konalo dne 28. 1. 2020. U projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723 došlo k opravě administrativní chyby v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se konalo dne 13. 3. 2020. U projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016826 došlo k opravě administrativních chyb v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise OP VVV výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které se konalo dne 13. 2. 2020. U projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799 došlo k opravě administrativních chyb v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, konaných ve dnech 28. 1. 2020, 5. 2. 2020, 13. 2. 2020, 19. 2. 2020, 27. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020 a 13. 3. 2020. Současně jsou pro lepší orientaci žadatelů zveřejněny Přehledy projednaných projektů dle data jednání Hodnoticí komise pro žádosti se zvolenou aktivitou č. 2 a 3.

 

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami obracet na Bc. Michaelu Šišperovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování. Lhůty pro doložení podkladů pro vydání právního aktu budou upraveny, resp. pozastaveny po dobu trvání nouzového stavu v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2). Bližší informace k pozastavení lhůt pro žadatele/příjemce jsou zveřejněny na webových stránkách OP VVV. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se ji ž samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_077 (Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prioritní ose 3 OP VVV, konaných ve dnech 28. 1. 2020, 5. 2. 2020, 13. 2. 2020, 19. 2. 2020, 27. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020 a 13. 3. 2020

PDF
277,9 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_28.1.2020
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
283,4 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_28.1.2020 - oprava u r. č. 16723
27.05.2020 13:10
Stáhnout

PDF
297,3 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_5.2.2020
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
267,7 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_13.2.2020
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
275,6 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_13.2.2020 - oprava u r. č. 16799
04.05.2020 08:44
Stáhnout

PDF
287 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami _19.2.2020
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
262,7 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_27.2.2020
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
375 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_5.3.2020
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
275,6 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_12. 3 .2020_KA 3
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
201,5 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_12. 3. 2020_KA 4
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
337,5 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_13. 3. 2020
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
320,1 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami_13. 3. 2020 - oprava u r. č. 16826
07.05.2020 14:47
Stáhnout

PDF
197,6 kB
Přehled_projektů_dle_data jednání_HK_KA2
02.04.2020 19:50
Stáhnout

PDF
219 kB
Přehled_projektů_dle_data jednání_HK_KA3
02.04.2020 19:50
Stáhnout