ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zdroje pro oba excelentní projekty z výzvy Teaming II zajištěny

Praha, 19. prosince 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyjednalo možnost národního dofinancování výzvy Teaming II vyhlášené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky tomu budou moct být podpořeny dva excelentní projekty, které uspěly v celoevropské soutěži.

Teaming Phase 2 Horizont 2020 je jedním z opatření Evropské komise pro rozvoj výzkumu a vývoje, které podporuje budování nových nebo modernizaci stávajících center excelence na bázi partnerství s renomovanými zahraničními výzkumnými institucemi. Česká republika se zúčastnila již první výzvy Teaming v letech 2015–2016, kdy uspěl projekt HiLASE Centre of Excellence Fyzikálního ústavu AV ČR, který je v současné době v realizaci. V hodnocení druhé výzvy, Teaming Phase 2 Horizont 2020, uspěly hned dva české projekty: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP), který připravilo České vysoké učení technické v Praze, a CETOCOEN Excellence z Masarykovy univerzity.

Podmínkou pro získání dotace z Horizontu 2020 je národní spolufinancování investiční části projektů, které by mělo být zajištěno z výzvy Teaming II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jelikož však její alokace neumožňovala podpořit oba projekty současně, vyjednal Řídicí orgán OP VVV možnost svého přezávazkování, aby mohl alokaci navýšit. Rozdíl způsobený přezávazkováním bude pokryt národními zdroji nad rámec rozpočtu na VaVaI.

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty strategické, které prošly náročným mezinárodním hodnocením a v mezinárodní soutěži prokázaly vysokou kvalitu, a zároveň je v zájmu České republiky zachovat a dále rozvíjet svou pozici na poli výzkumu a vývoje, považuje MŠMT za jednoznačně přínosné, aby byly oba projekty z národní úrovně v plné výši podpořeny. Stejný názor vyjádřila rovněž Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 16. prosince 2019 bylo financování obou úspěšných projektů schváleno také vládou. MŠMT se tak podařilo zajistit navíc částku potřebnou po roce 2020, která by neměla přesáhnout 220 milionů korun.

Náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský uvedl: „Jsem rád, že se nám podařilo přesvědčit Ministerstvo financí, že je v zájmu České republiky podpořit oba dva projekty, byť bude nutné dofinancovat druhý z nich z národních zdrojů. Úspěch obou projektů v náročné mezinárodní soutěži totiž jasně ukazuje kvalitu českého vědecko-výzkumného ekosystému. Jsem rád, že k němu významnou měrou přispívá OP VVV.“

 

Základní informace o projektu Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP)

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) 

Český partner: Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut (CEITEC)

Zahraniční partneři: DFKI – Německý institut pro umělou inteligenci; ZeMA – Centrum pro mechatroniku
a automatizaci

Požadovaná alokace v OP VVV: 853 787 524 Kč

Ambicí projektu RICAIP je zřídit nezávislé mezinárodní výzkumné centrum pro Průmysl 4.0 přinášející nová inteligentní, bezpečná a sofistikovaná řešení pro distribuovanou (multi-site) průmyslovou výrobu budoucnosti. Misí Centra je definovat budoucnost českého strategického průmyslu a přispět k evropskému výrobnímu potenciálu.

 

Základní informace o projektu CETOCOEN Excellence

Příjemce: Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Český partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC)

Zahraniční partneři: University College London; ETH Zurich – Švýcarský federální technologický institut v Curychu; BBMRI – Výzkumná infrastruktura banka klinických vzorků

Požadovaná alokace v OP VVV: 365 178 492 Kč

Cílem projektu je využít výzkumné kapacity vybudované v ČR v poslední dekádě s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů a vystavět špičkovou výzkumnou platformu reagující na vědecké a společenské výzvy dnešní Evropy v oblasti životního prostředí a zdraví.

Projekt reaguje na rostoucí potřebu monitorovat výskyt chronických poruch a onemocnění v populaci v závislosti na jejich environmentálních, sociálních a ekonomických determinantech, což vyžaduje rozvoj robustních výzkumných platforem a mezinárodní výzkumné spolupráce schopné řešit takto komplexní otázky.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/