ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 6. dubna 2020 změnu výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. prosince 2022 na 31. srpna 2023 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 36 na 42 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Po zohlednění aktuální disponibilní alokace dále ŘO OP VVV rozhodl o navýšení alokace výzvy o 110 394 000 Kč, aby mohly být schváleny k financování všechny projekty zařazené v zásobníku náhradních projektů. Další navýšení alokace výzvy již ŘO OP VVV nepředpokládá a výzva bude dne 15. 4. 2020 uzavřena.

Zároveň je aktualizována příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru.

Výzva č. 02_18_071 je k dispozici ZDE.