ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zveřejnění dokumentu Nejčastější chyby při vyplňování žádosti o podporu ISDV II a vzory vyplnění přílohy Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. ledna 2019 dokument Nejčastější chyby při vyplňování žádosti o podporu, který je určen pro žadatele výzvy 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV.

Vzhledem k častým formálním pochybením v žádostech doporučujeme žadatelům prostudovat tento dokument před podáním žádosti o podporu. Dále zveřejňuje vzory správného vyplnění přílohy Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory, které je v rámci výzvy č. 02_18_067 relevantní pouze pro žadatele/partnera, kteří si zvolili povinně volitelnou aktivitu č. 4 (Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol) nebo č. 5 (Šíření příkladů dobré praxe škol).

Dokument Nejčastější chyby při vyplňování žádosti o podporu je k dispozici ZDE.

Vzory správného vyplnění přílohy Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory jsou k dispozici ZDE.