ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zvýšení kvality regionálního vzdělávání je cílem poslední výzvy vyhlašované z OP VVV

Praha, 30. září 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 600 milionů korun na podporu spolupráce zřizovatelů, škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním vedoucí ke zvýšení kvality regionálního vzdělávání. Cílem projektů bude také podpora spolupráce těchto organizací se zaměstnavateli nebo vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Výzva Akční plánování v území navazuje na dosažené cíle místních a krajských akčních plánů a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. Jejím cílem je také zvýšení kvality řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování, lepší dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě či žáka v inkluzivní škole a lepší spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností. Celkově by měly realizované projekty přispět k lepší spolupráci v regionu vedoucí k lepšímu využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Výzva obsahuje tři druhy aktivit rozdělené dle typu žadatelů. Aktivita A je určena místním akčním skupinám, městským částem hlavního města Prahy a obcím, svazkům obcí či sdružení/spolku obcí, aktivita B je pak určena krajům. Obě tyto aktivity mají za cíl rozvoj, aktualizaci a evaluaci místních, resp. krajských, akčních plánů. Aktivita C, určená příspěvkovým organizacím MŠMT, je zaměřena na metodickou a koordinační podporu příjemců pro tvorbu místních a krajských akčních plánů a jejich vzájemné spolupráce.

Žádosti o podporu do výzvy Akční plánování v území mohou žadatelé předkládat od 30. září 2020 do 31. března 2022 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: ap@msmt.cz, opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:

https://www.facebook.com/opvvv/

Instagram:

https://www.instagram.com/op_vvv/