ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů

 

Účelem tohoto dokumentu je upozornit žadatele a příjemce OP VVV, případně i další zájemce z řad veřejnosti, na některé rizikové oblasti zadávání veřejných zakázek, které MŠMT identifikovalo na základě své dlouhodobé kontrolní praxe z pozice řídicího a kontrolního orgánu v rámci implementace operačních programů v programovém období 2007–2013 a 2014-2020. Vedle úvodního slova k jednotlivým vybraným aspektům zadávání veřejných zakázek obsahuje tento dokument také související modelové příklady nejčastějších pochybení zadavatelů, se kterými se MŠMT při kontrole veřejných zakázek opakovaně setkává, a v některých případech též příklady dobré praxe.

Pro vyloučení pochybností MŠMT uvádí, že tento dokument slouží pouze jako výkladová pomůcka, není součástí programové dokumentace a neukládá zadavatelům veřejných zakázek spolufinancovaných z OP VVV žádné povinnosti. Uvedené modelové příklady nezohledňují veškeré možné okolnosti, které se mohou v praxi naskytnout. Tento dokument byl vypracován dle právního stavu ke dni jeho vydání.

 

 

 

Dokumenty

PDF
555 kB
Vybrané aspekty zadávání veřejných zakázek s příklady nejčastějších pochybení zadavatelů
02.07.2020 14:24
Stáhnout