Žádost o změnu

Žádost o změnu je jediným nástrojem, prostřednictvím kterého je možné oznamovat nepodstatné změny i žádat o schválení změn podstatných. Veškeré změny jsou administrovány v tzv. změnových řízení prostřednictvím aplikace MS2014+.

 

Uživatelská příručka obsahuje postup změnového řízení pro potřeby žadatele/příjemce v aplikaci ISKP14+ (vytvoření, editaci a podání žádosti o změnu, specifické postupy atd.). Žádost o změnu může být podána u projektu, který dosáhl alespoň stavu „Žádost o podporu zaregistrována“.

zadost_o_zmenu_ISKP_v_1.0.pdf Žádost o změnu ISKP verze 2.2 - zveřejněno dne 16. 10. 2020