ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Žádost o změnu

Žádost o změnu je jediným nástrojem, prostřednictvím kterého je možné oznamovat nepodstatné změny i žádat o schválení změn podstatných. Veškeré změny jsou administrovány v tzv. změnových řízení prostřednictvím aplikace MS2014+.

 

Uživatelská příručka obsahuje postup změnového řízení pro potřeby žadatele/příjemce v aplikaci ISKP14+ (vytvoření, editaci a podání žádosti o změnu, specifické postupy atd.).

Žádost o změnu ISKP verze 2.3 - zveřejněno dne 29. 1. 2021

(Žádost o změnu ISKP verze 2.2 -  neaktuální verze , zveřejněno dne 16. 10. 2020)