Nalezeno 56 výsledků
Přepočet finanční mezery

Přepočet finanční mezery

https://opvvv.msmt.cz/clanek/prepocet-financni-mezery.htm

Dovolujeme si upozornit příjemce projektů, kteří společně s žádostí o podporu předkládali CBA, resp. finanční analýzu obsahující výpočet finanční mezery, na povinnost doložit přepočet finanční mezery v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a také v Závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu. Tato povinnost plyne z Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, Přílohy č. 2 a 5. Podrobnější informace v dokumentu níže.

Zveřejněno 06.03.2020

18. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

18. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/18-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

Zápis z 18. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV OP VVV se uskutečnilo 9. prosince 2019.

Zveřejněno 13.01.2020

Harmonogramy výzev 2020

Harmonogramy výzev 2020

https://opvvv.msmt.cz/clanek/harmonogramy-vyzev-2020.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Harmonogramy výzev na rok 2020.

Harmonogramy výzev zachycují stav schválený na jednání Plánovací komise programu hlavní (PKP). Změny výzev uskutečněné mezi jednáními PKP se v harmonogramech projeví až po projednání a schválení na PKP. Aktuální informace k plánovaným výzvám jsou k dispozici v sekci Plánované výzvy.

Zveřejněno 20.12.2019

Informace k Databázi výstupů projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Informace k Databázi výstupů projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/clanek/informace-k-databazi-vystupu-projektu-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejňuje informace k nahrávání výstupů do Databáze výstupů OP VVV (https://databaze.opvvv.msmt.cz/), které se týkají níže uvedených výzev.

Zveřejněno 13.12.2019

17. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

17. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/17-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

Zápis ze 17. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV OP VVV se uskutečnilo 19. září 2019.

Zveřejněno 17.10.2019

15. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

15. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/15-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

Zápis z 15. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV OP VVV se uskutečnilo 13. prosince 2018.

Zveřejněno 16.01.2019

16. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

16. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/16-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

Zápis z 16. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV OP VVV se uskutečnilo 13. června 2019.

Zveřejněno 16.01.2019

Licenční smlouva

Licenční smlouva

https://opvvv.msmt.cz/clanek/licencni-smlouva.htm

Vzor licenční smlouvy je doporučený, úpravy jsou možné v rozsahu závazků plynoucích z konkrétního rozhodnutí o poskytnutí dotace a Pravidel pro žadatele a příjemce. Licenční smlouvu lze nahradit poskytnutím otevřené licence Creative Commons BY nebo BY-SA.

Zveřejněno 11.01.2019

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav-3.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. 5. 2018 metodický výklad „Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu“. Tento metodický výklad, respektive jeho příloha, obsahuje výčet všech povinných či povinně volitelných příloh žádosti o podporu požadovaných ze strany ŘO OP VVV společně se žádostí o podporu a upřesňuje způsob jejich dokládání/změn v době realizace projektu.

...
Nalezeno 56 výsledků