Upřesnění příjmu žádostí výzev v IS KP14+

Tato rubrika obsahuje oznámení o změnách termínů příjmů žádostí v IS KP14+ oproti původně plánovaným termínům daných výzvou.

 

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum

Řídicí orgán OP VVV oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 8. února 2016  č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne 9. února 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 10. června 2016.

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Řídicí orgán OP VVV oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 5. února 2016  č. 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne 8. února 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 2. září 2016.

Více k výzvě na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-018-rozvoj-vyzkumne-zamerenych-studijnich

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace 

Řídicí orgán OP VVV oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 5. února 2016  č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace v prioritní ose 2 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne 8. února 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 1. září 2016.

Více k výzvě na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-017-vyzkumne-infrastruktury-pro-vzdelavaci

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy

Řídicí orgán OP VVV oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 5. února 2016  č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne 8. února 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. srpna 2016.

Více k výzvě na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly

 

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy

Řídicí orgán OP VVV oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 5. února 2016  č. 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne 8. února 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. srpna 2016.

Více k výzvě na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-015-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly

Změna termínu pro příjem žádostí u výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje upřesnění výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů.

Upravená verze výzvy prodlužuje příjem žádostí o podporu o 1 měsíc, je upraveno datum ukončení příjmu žádostí o podporu z 22. ledna 2016 na 22. února 2016.

Na žadatele se vztahuje verze 3 Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část, která je platná od 20. ledna 2016.

Více informací včetně znění upřesnění naleznete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_012 Gramotnosti

Řídicí orgán OP VVV oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 20. ledna 2016  č. 02_16_012 Gramotnosti v prioritní ose 3 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne 21. ledna 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 14. března 2016.

Více k výzvě na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-012-gramotnosti

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Řídicí orgán OP VVV oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 20. ledna 2016 č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne  21. ledna 2016 . Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 24. března 2016.

Více k výzvě na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-011-rozvoj-klicovych-kompetenci-v-ramci

Změna termínu zpřístupnění IS KP14 + u výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Řídicí orgán OP VVV  oznamuje, že u výzvy vyhlášené dne 20. ledna 2016 č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP VVV dojde ke zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dne 21. ledna 2016 . Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 3. března 2016.