Upřesnění výkladu vyplňování rozpočtu při využití NN u EFRR

ŘO zveřejňuje k vyhlášeným výzvám a avízům upřesnění k vyplňování rozpočtu při aplikaci zjednodušené formy vykazování – nepřímými náklady pro projekty EFRR.