Doklady potřebné k vydání právního aktu

V této sekci jsou zveřejněny vzorů dokladů požadovaných před vydáním právního aktu v souladu s kapitolou 6. 4. Pravidel pro žadatele a příjemce – Obecná část. Seznam podkladů potřebných pro přípravu a vydání právního aktu o poskytnutí/pře­vodu podpory může být konkretizován a uveden již ve výzvě nebo v navazující dokumentaci k výzvě. Následně je tento seznam upřesněn i ve vyrozuměních, ke kterým jsou zpravidla přikládány i vzory či závazné formuláře těchto dokumentů. 

 

 

 

Dokumenty

Doklady potřebné k vydání právního aktu

DOCX
115,7 kB
Čestné prohlášení o bezdlužnosti - zveřejněno dne 14. 11. 2016
09.05.2018 14:09
Stáhnout

DOCX
117,7 kB
Čestné prohlášení o využívání datové schránky - zveřejněno dne 14. 11. 2016
09.05.2018 14:09
Stáhnout

DOCX
127,3 kB
Vzor partnerské smlouvy - aktualizováno dne 25. 1. 2018
09.05.2018 14:09
Stáhnout

DOCX
129,8 kB
Čestné prohlášení partnera - aktualizováno dne 25. 1. 2018
09.05.2018 14:09
Stáhnout

DOCX
121,7 kB
Prohlášení o velikosti podniku - zveřejněno dne 14. 11. 2016
09.05.2018 14:09
Stáhnout

DOCX
128,6 kB
Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky - zveřejněno dne 14. 11. 2016
09.05.2018 14:09
Stáhnout

DOCX
794,2 kB
Prokázání vlastnické struktury právnické osoby - zveřejněno dne 14. 11. 2016
09.05.2018 14:10
Stáhnout