NoVVVinky 01/2021

Přinášíme Vám první letošní vydání NoVVVinek! Najdete v něm mimo jiné dva rozhovory – jeden s projektem inkluze v praxi, ve kterém uvádíme kromě rozhovoru s vlastním projektem, nazvaným Zážitkem k porozumění, také příklad fungující inkluze na dvou konkrétních školách a dětech, druhý zajímavý rozhovor s projektovou ředitelkou Simulačního centra vybudovaného v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+. V rámci sekce úspěšných projektů představíme dva realizované Vysokým učením technickým v Brně ve dvou různých prioritních osách. Nechybí ani aktuální informace k OP JAK, šablonám, výzvám, nejčastějším dotazům žadatelů či opatřením, která jsme přijali na základě problémů OP VVV projektů způsobených pandemickou situací. 

 

 

 

Dokumenty

PDF
4,2 MB
NoVVVinky 01/2021
15.04.2021 15:37
Stáhnout