Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 4. 6. 2020.

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 4. 6. 2020. U projektu s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965 dochází k opravě početní chyby při zapracování krácení navrženého Hodnoticí komisí.

 

 

 

 

Dokumenty

PDF
339,7 kB
Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 4. 6. 2020.
03.07.2020 08:02
Stáhnout