ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Šetření ke zhodnocení Mediální kampaně OP VVV 2021

Předmětem šetření je zhodnocení realizace a účinnosti mediální kampaně v online médiích probíhající s použitím videí a bannerů vhodných pro facebookovou a instagramovou reklamu a v tištěných médiích formou tiskové inzerce. Účelem výzkumu bylo zjištění míry naplnění stanoveného cíle mediální kampaně, tj. zvýšení znalosti aktivit podporovaných z OP VVV a jejich výsledků/přínosů. V souladu s cílem kampaně byl výzkum také zaměřen na zjištění znalosti mediální kampaně OP VVV v online a tištěných médiích a zjištění líbivosti mediální kampaně OP VVV tamtéž. Proběhly dvě fáze šetření (před a po kampani), obě fáze byly realizovány na reprezentativním vzorku v každém ze 14 krajů. Zpráva obsahuje mimo jiné porovnání výsledků obou fází šetření a detailní výsledky za každý kraj. 

 

 

 

Dokumenty

PPTX
5,8 MB
Šetření ke zhodnocení Mediální kampaně OP VVV 2021
25.01.2022 14:49
Stáhnout