ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Šetření postojů široké veřejnosti a rodičů ke společnému vzdělávání

Předmětem dotazníkového šetření, které se konalo v červnu a červenci 2022, byly postoje české veřejnosti a rodičů dětí ve školním věku ke společnému vzdělávání. Šetření se týkalo především postojů k inkluzi dětí a žáků s různými znevýhodněními, vnímání argumentů proti společnému vzdělávání, podmínek pro přijetí společného vzdělávání, ochoty rodičů přihlásit své dítě do třídy s žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami a začleňování dětí a žáků do škol v souvislosti s válkou na Ukrajině. V dotazníkovém šetření odpovídalo 1028 respondentů z obecné populace 18+ a 849 rodičů dětí v předškolním a školním věku. Šetření pro MŠMT na základě designu připraveného oddělením evaluací zpracovala společnost Nielsen Admosphere.

 

 

 

Dokumenty

PDF
1,4 MB
Šetření postojů široké veřejnosti a rodičů ke společnému vzdělávání
19.09.2022 13:30
Stáhnout