ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 11. 7. 2018 (VK pro oborové skupiny 3 a 4)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 11. 7. 2018 (VK pro oborové skupiny 3 a 4).

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce obracet na Ing. Janu Královou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
1,2 MB
Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 11. 7. 2018 (VK pro oborové skupiny 3 a 4)
25.07.2018 15:11
Stáhnout