Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_055 (Smart Akcelerátor II) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 12. 3. 2020

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_055 (Smart Akcelerátor II) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 12. 3. 2020. 

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II obracet na Ing. Janu Královou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování. Lhůty pro doložení podkladů pro vydání právního aktu budou upraveny, resp. pozastaveny po dobu trvání nouzového stavu v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2). Bližší informace k pozastavení lhůt pro žadatele/příjemce jsou zveřejněny na webových stránkách OP VVV. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se ji ž samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
640,7 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_055 (Smart Akcelerátor II) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 12. 3. 2020
26.03.2020 08:27
Stáhnout