ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_072 (Výzkumné e-infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 27. 8. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_072 (Výzkumné e-infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 27. 8. 2019.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se může žadatel v rámci výzvy č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury obracet na Ing. Michala Dlabolu. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadateli sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
800,9 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_072 (Výzkumné e-infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 27. 8. 2019
13.09.2019 10:02
Stáhnout