ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 3. 3. 2020

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 3. 3. 2020. 

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ obracet na Ing. Janu Královou. Lhůty pro doložení podkladů pro vydání právního aktu budou upraveny, resp. pozastaveny po dobu trvání nouzového stavu v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2). Bližší informace k pozastavení lhůt pro žadatele/příjemce budou uveřejněny na webových stránkách OP VVV do pátku 20. března 2020. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se ji ž samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
771,3 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_073 (Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 3. 3. 2020
19.03.2020 13:20
Stáhnout