ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_046 (Výzkumné infrastruktury II) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo 16. 1. 2020

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_046 (Výzkumné infrastruktury II) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo 16. 1. 2020.

 

Opravná Hodnoticí Komise projednala žádost o podporu s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015961, která byla zařazena zpět do fáze věcného hodnocení na základě posouzení připomínek podaných žadatelem jako částečně důvodných.

 

 

Dokumenty

PDF
203,3 kB
Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_046 (Výzkumné infrastruktury II) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo 16. 1. 2020
23.01.2020 14:16
Stáhnout