ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 6. 2018.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) obracet na Mgr. Janu Rezkovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
927,5 kB
Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v prioritní ose 3 OP VVV
09.07.2018 14:37
Stáhnout