ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), aktivita č. 4, v prioritní ose 3 OP VVV ze dne 26. 6. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), aktivita č. 4: Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol, v prioritní ose 3 OP VVV ze dne 26. 6. 2019.

Zápisy z jednání VK dalších klíčových aktivit budou zveřejňovány průběžně po ukončení jednání a zpracování výsledků.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II obracet na Ing. Lenku Mazouchovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
1,2 MB
Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), aktivita č. 4, v prioritní ose 3 OP VVV ze dne 26. 6. 2019
19.07.2019 09:04
Stáhnout