ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápis z jednání VK ŘO OP VVV a navýšení alokace výzvy č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_069 (Předaplikační výzkum pro ITI II) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 28. 11. 2018. Současně informuje o navýšení alokace výzvy 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP VVV, konkrétně dílčí alokace Ostravské aglomerace, k němuž došlo přesunem části nevyčerpané alokace Ostravské aglomerace z výzvy 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II obracet na Ing. Janu Královou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

PDF
1,2 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV a navýšení alokace výzvy č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1
18.12.2018 13:59
Stáhnout