ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_068 (Pregraduální vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV konané ve dnech 5. 9. 2019 a 12. 9. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_068 (Pregraduální vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV konaných ve dnech 5. 9. 2019 a 12. 9. 2019.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II obracet na Mgr. Michala Havránka. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_068 (Pregraduální vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV konané ve dnech 5. 9. 2019 a 12. 9. 2019

PDF
791,7 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_Pregraduální vzdělávání II_5.9.2019
02.10.2019 12:47
Stáhnout

PDF
896,2 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_Pregraduální vzdělávání II_12.9.2019
02.10.2019 12:47
Stáhnout