Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konaly ve dnech 28. 5. 2020 a 4. 6. 2020.

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konaly ve dnech 28. 5. 2020 a 4. 6. 2020.

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II obracet na Ing. Mgr. Šárku Kudrnovou Schelongovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konaly ve dnech 28. 5. 2020 a 4. 6. 2020.

PDF
981,1 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II _28_5_2020
18.06.2020 14:06
Stáhnout

PDF
1013,7 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II_4. 6. 2020
18.06.2020 14:06
Stáhnout