ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP VVV, aktivita A Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání, 2. krok fáze věcného hodnocení, konaných ve dnech 7. 11. 2019 a 18. 11. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP VVV, aktivita A Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání, 2. krok fáze věcného hodnocení, konaných ve dnech 7. 11. 2019 a 18. 11. 2019.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice obracet na Mgr. Šárku Kudrnovou Schelongovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP VVV, aktivita A Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání, 2. krok fáze věcného hodnocení, konaných ve dnech 7. 11. 2019 a 18. 11. 2019

PDF
736,3 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_19_076_A_2.krok_7_11_2019
10.12.2019 10:04
Stáhnout

PDF
779,6 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_19_076_A_2.krok_18_11_2019
10.12.2019 10:04
Stáhnout