ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP VVV, aktivita B Pedagogický výzkum, 1. a 2. krok fáze věcného hodnocení, konaných ve dnech 30. 10. 2019 a 12. 11. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP VVV, aktivita B Pedagogický výzkum, 1. a 2. krok fáze věcného hodnocení, konaných ve dnech 30. 10. 2019 a 12. 11. 2019.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice obracet na Mgr. Šárku Kudrnovou Schelongovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP VVV, aktivita B Pedagogický výzkum, 1. a 2. krok fáze věcného hodnocení, konaných ve dnech 30. 10. 2019 a 12. 11. 2019

PDF
770,9 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_19_076_B_2.krok_30_10_2019
03.12.2019 09:17
Stáhnout

PDF
864,6 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_19_076_B_1.krok_30_10_2019
03.12.2019 09:17
Stáhnout

PDF
876,8 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_19_076_B_2.krok_12_11_2019
03.12.2019 09:17
Stáhnout