Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A a aktivita B, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 14. 4. 2021

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A a aktivita B, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 14. 4. 2021

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Mgr. Luciánu Krupičkovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita A a aktivita B, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 14. 4. 2021

PDF
782,2 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_20_082_14_04_2021_aktivita A
27.04.2021 07:30
Stáhnout

PDF
725 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_20_082_14_04_2021_aktivita_B
27.04.2021 07:30
Stáhnout