ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita B a aktivita C, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 24. 8. 2021

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita B a aktivita C, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 24. 8. 2021. 

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v této výzvě obracet na Mgr. Luciánu Krupičkovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 (Akční plánování v území), aktivita B a aktivita C, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala dne 24. 8. 2021

PDF
324,5 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_20_082_24_08_2021_aktivita_B
07.09.2021 13:58
Stáhnout

PDF
300,7 kB
Zápis z jednání HK ŘO OP VVV_20_082_24_08_2021_aktivita_C
07.09.2021 13:58
Stáhnout