ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Gaudeamus 1. - 4. 11. 2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je v České republice tradiční akcí s dlouhou historií, prezentující komplexní nabídku pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku a na celém světě. Veletrh každoročně probíhá v listopadu v Brně, v lednu v Praze a nově také v říjnu v Nitře. Jedním z vystavovatelů jsou i zástupci MŠMT. 

XXIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2016 proběhl na brněnském výstavišti v pavilonech G1 a G2 ve dnech 1. – 4. listopadu 2016. Byla zaznamenána účast více jak 27 tisíc návštěvníků. Na veletrhu bylo zastoupeno rekordních 240 samostatných vystavovatelů ve 104 expozicích. Kromě tuzemských škol bylo zastoupeno 90 renomovaných zahraničních univerzit a VŠ z 20 zemí, nejenom z členských států EU.

Expozice OP VVV byla umístěna v pavilonu G2 ve stánku č. 101. V našem stánku byly dostupné následující informace:

  • Všeobecně o OP VVV,
  • informace o možnostech podpory z ESIF, 
  • zacílení prioritních os, 
  • informace o vyhlášených výzvách a výzvách plánovaných – Šablony  pro SŠ a VOŠ I, 
  • orientace na stránkách MŠMT.

Studenti většinou vyplňovali slepou mapu členských států EU a odcházeli se sadou PR tiskovin a propagačním předmětem, a také s povědomí o OP VVV, nebo ESIF. S ohledem na navázání spolupráce i s ostatními subjekty, byly k dispozici i doplňkové materiály z MMR, Evropského domu a AV ČR, čímž se zvětšil okruh poskytovaných informací. Stánek OP VVV v tomto ohledu poskytoval nadprůměrné kompetence v poskytování informací. Náš stánek navštívilo více jak 400 návštěvníků.

Celkem bylo 24 návštěvníkům poskytnuta detailnější konzultace o OP VVV, výzvách, možnostech podpory apod. Tito návštěvníci nás cíleně vyhledali – pedagogové VOŠ a dalších škol, výchovní poradci, zástupci NNO, školských odborů jihomoravského kraje, mladí výzkumníci VŠ a další.

Více informací o programu a akci se dozvíte na www.gaudeamus.cz