Informace k Databázi výstupů projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) zveřejňuje informace k nahrávání výstupů do Databáze výstupů OP VVV (https://databaze.opvvv.msmt.cz/), které se týkají níže uvedených výzev.

02_15_001 Pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I.

02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

02_16_012 Gramotnosti

02_16_020 Individuální projekty systémové II.

02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) I.

02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II.

02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I

02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

02_16_038 Pregraduální vzdělávání

02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II.

02_16_040 Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

02_16_041 Vyšší odborné školy

02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) I.

02_17_052 Individuální projekty systémové III

02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) II.

02_19_076 Inovace v pedagogice

 

Dokumenty

Dokumenty

PDF
Informace k Databázi výstupů projektů OP VVV
13.12.2019 12:30
Stáhnout
PDF
377,8 kB