ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Administrativní kapacita

reg. číslo:  CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0000682

Projekt je určen k zajištění platových a souvisejících výdajů pro zaměstnance MŠMT, kteří se podílejí na implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ukončování operačních programů OP VK a OP VaVpI. Administrativní kapacita je tvořena zaměstnanci v pracovním/služebním poměru, kteří zajišťují řízení operačního programu, řízení výzev a výběr projektů, věcnou a finanční kontrolu projektů a další činnosti spojené s implementací OP VVV na úrovni řídicího orgánu.

Podpořeny byly následující výsledky projektu: personální zajištění z hlediska úhrady platů a s nimi souvisejících zákonných odvodů, náhrad a finanční motivace zaměstnanců.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg