ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Evaluace

reg. číslo:  CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0000692

Cílem projektu je realizace strategických, procesních a tematických evaluací, jejichž prostřednictvím bude vyhodnocována míra naplňování cílů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro programové období 2014 – 2020, budou identifikovány pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci OP VVV, bude poskytována zpětná vazba a doporučení týkající se implementace OP VVV a budou prováděna další podpůrná hodnocení nezbytná pro realizaci OP VVV. V rámci projektu budou také dokončena ex post hodnocení předcházejících programů (OP VK a OP VaVpI), která úzce souvisí realizací stávajícího operačního programu (OP VVV) a se zacílením stávajících výzev. V rámci projektu budou na základě relevantních aktuálních potřeb operativně realizovány ad-hoc evaluace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg