ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Externí služby

reg. číslo:  CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0000722

Cílem projektu je zajištění externích služeb, které jsou realizovány na základě požadavků Řídicího orgánu OP VVV. Tyto služby jsou nezbytné pro zajištění řádné implementace programu pro programové období 2014 - 2020. Jedná se o zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro jednání monitorovacích výborů a zajištění hodnotících procesů, výdaje spojené se zveřejněním informací v Informačním systému veřejných zakázek apod. Dále sem spadají výdaje za specializované právní, ekonomické, poradenské služby či odborné expertízy, analýzy a posudky apod., které jsou realizovány na základě identifikované potřeby ŘO OP VVV a přispějí k efektivní administraci OP VVV. Projekt vychází z Dlouhodobého plánu realizace TP 2014 - 2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg