ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vzor strukturované interní depeše pro zasílání podkladů k ex-ante a interim kontrole veřejné zakázky ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+

Při provádění kontrol veřejných zakázek probíhá komunikace mezi Řídicím orgánem OP VVV a příjemcem podpory takřka výhradně prostřednictvím interních depeší v IS KP 14+. V případě ex-ante a interim kontroly veřejných zakázek používá příjemce podpory v souladu s body 12.4.2 odst. 3 a 12.4.3 odst. 3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část aktuální vzor strukturované depeše:

Vzor strukturované depeše kontroly VZ OPVVV - zveřejněno dne 9. 5. 2017

Vzor strukturované depeše obsahuje též podrobné pokyny, jak při vytváření a zasílání dané depeše v IS KP 14+ postupovat. Používání aktuálního vzoru strukturované interní depeše ze strany příjemců podpory vede k podstatnému urychlení administrace ex-ante a interim kontroly veřejných zakázek.

Související informace

Platnost

Od 20. ledna 2017