Kompletní přehled podpořených projektů OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje přehled projektů podpořených z OP VVV. Pro lepší přehlednost je rozdělen do dvou tabulek. První z nich obsahuje podpořené projekty z výzev na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Druhá tabulka zahrnuje všechny ostatní podpořené projekty z prioritních os 1 – 3. Kromě základních informací jako jsou název projektu, příjemce nebo celkové způsobilé výdaje projektu, v přehledech naleznete i tematické a specifické cíle a investiční priority.   

Dokumenty

Dokumenty

XLSX
Přehled podpořených projektů_bez šablon k 6. 4. 2021
06.04.2021 09:49
Stáhnout
XLSX
407 kB

XLSX
Přehled podpořených projektů_šablony k 6. 4. 2021
06.04.2021 09:49
Stáhnout
XLSX
1,5 MB