ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace k výzvě MAP II

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje v návaznosti na kulaté stoly s Místními akčními skupinami základní informace k výzvě Místní akční plány II, která bude vyhlášena 15. listopadu 2017. Materiál obsahuje základní informace pro potencionální žadatele, ze kterých je možno vycházet pro přípravu žádosti o podporu. Kompletní závazná dokumentace bude zveřejněna dnem vyhlášení výzvy 15. listopadu 2017.

ŘO OP VVV plánuje po vyhlášení výzvy zrealizovat první semináře pro žadatele 21. listopadu 2017 v Praze a 23. listopadu 2017 v Brně s kapacitou 80 osob na každý seminář. Přihlášení na prezenční semináře pro žadatele bude možné od data vyhlášení výzvy. Značnou podporou budou žadatelům i prosincové webináře zpracované ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Informace o termínech jejich konání budou zveřejněny v následujících dnech.
 
Případné dotazy můžete zasílat na kontaktní mail k výzvě map@msmt.cz. E-mail bude zprovozněn od data vyhlášení avíza výzvy.

Informace k vyzve MAP II - zveřejněno dne 26. 10. 2017

Související informace

Platnost

Od 26. října 2017