ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Harmonogramy výzev 2015

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Harmonogramy výzev na rok 2015.

Harmonogramy výzev zachycují stav schválený na jednání Plánovací komise programu hlavní (PKP). Změny výzev uskutečněné mezi jednáními PKP se v harmonogramech projeví až po projednání a schválení na PKP. Aktuální informace k plánovaným výzvám jsou k dispozici v sekci Plánované výzvy.