ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator TP OP VVV Administrativní kapacita III

TP OP VVV Administrativní kapacita III

reg. číslo:  CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0008469

Projekt je určen k personálnímu zajištění implementace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím úhrady platů, souvisejících odvodů a náhrad a finanční motivace zaměstnanců MŠMT, kteří se podílejí na implementaci OP VVV a ukončování OP VK a OP VaVpI. Administrativní kapacita je tvořena zaměstnanci v pracovním/služebním poměru, kteří zajišťují řízení OP, výběr projektů, věcné a finanční hodnocení projektů, hodnocení a monitorování OP VVV, včetně auditů a kontrol na úrovni řídícího orgánu.Cílem projektu je personální zajištění implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV prostřednictvím úhrady platů a souvisejících výdajů zaměstnanců MŠMT podílejících se na implementaci OP VVV a ukončování operačních programů OP VK a OP VaVpI. Administrativní kapacita je tvořena zaměstnanci v pracovním/služebním poměru, kteří zajišťují řízení operačního programu, řízení výzev a výběr projektů, věcnou a finanční kontrolu projektů a další činnosti spojené s implementací OP VVV na úrovni řídicího orgánu.

Podpořeny jsou následující výsledky projektu: personální zajištění implementace OP VVV; zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocování programového období 2007-2013 v rámci MŠMT jako Řídicího orgánu OP VK a OP VaVpI.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg