ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Evaluace a externí služby

reg. číslo:  CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0008528

Cílem projektu je realizace strategických, procesních a tematických evaluací a zajištění externích služeb na základě požadavků Řídicího orgánu OP VVV. Prostřednictvím realizace těchto služeb bude zajištěna řádná implementace OP VVV pro programové období 2014 - 2020, včetně identifikování pozitivních a negativních faktorů či poskytování zpětné vazby a doporučení pro OP VVV, dále bude vyhodnocována míra naplňování cílů OP VVV a budou prováděna další podpůrná hodnocení nezbytná pro realizaci OP VVV.

Jedná se o realizaci evaluací dle Evaluačního plánu OP VVV, zajištění překladatelských a tlumočnických služeb, poplatky spojené se zveřejněním informací v Informačním systému veřejných zakázek, poplatky ÚOHS, výdaje za specializované právní, ekonomické, poradenské služby či odborné expertízy, studie, analýzy a posudky apod. V rámci projektu budou na základě relevantních aktuálních potřeb ŘO OP VVV operativně realizovány rovněž ad hoc evaluace a další ad hoc externí služby. V rámci projektu budou také připravovány podklady pro případné ex-ante evaluace návazného operačního programu či jiných typů podpor návazných na OP VVV.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg