ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Hodnocení II

reg. číslo:  CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0008481

Na základě projektu bude primárně poskytována administrativní podpora formou uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s hodnotiteli OP VVV a dále zajištění úhrady jejich cestovních nákladů na tuzemské i zahraniční pracovní cesty. Aby bylo zajištěno efektivní čerpání a využívání prostředků z fondů EU, budou zajištěny činnosti a požadavky vznikající průběžně během realizace.

Cílem projektu je uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr k zajištění personálních kapacit hodnotitelů projektů OP VVV tuzemskými i zahraničními experty, dále zajištění úhrad jejich cestovních nákladů na tuzemské i zahraniční pracovní cesty souvisejících s výkonem činností hodnotitelů. Projekt tak přispěje k posílení efektivní administrace.

Podpořeny jsou následující výsledky projektu: personální zajištění hodnocení OP VVV a zajištění tuzemských/zahraničních pracovních cest hodnotitelů OP VVV.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg