ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Informační systémy a investice II

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0007453

Cílem projektu je pořízení hmotného a nehmotného majetku investičního charakteru z oblasti informačních systémů a technického vybavení. V rámci projektu je předpokládáno technické zhodnocení již pořízeného majetku. Bude zajišťována podpora a rozvoj informačních systémů, které zprostředkovávají komunikaci s veřejností - webové portály OP VVV, OP VK a OP VaVpI, databáze přístrojového vybavení (IS SIDB) a databáze výstupů OP VK. Dalším cílem je zajistit podporu a rozvoj informačních systémů užívaných uvnitř Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které podpoří výkon funkce řídicího orgánu a přispějí k efektivní administraci programu. Jde zvláště o propojení účetního systému a elektronického systému spisové služby MŠMT s monitorovacím systémem MS2014+, systém právních informací, informační systém technické pomoci a další vybrané IS. Cílem projektu je podílet se také na obnově majetku týkajícího se bezpečného chodu informačních a komunikačních technologií - síťové infrastruktury lokální sítě,  dodávkách souvztažného hardwarového a softwarového vybavení včetně aktivních a pasivních síťových prvků.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg