ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Administrativní kapacita IV

Reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0011188

Projekt je určen k personálnímu zajištění implementace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím úhrady platů, souvisejících odvodů a náhrad a finanční motivace zaměstnanců MŠMT, kteří se podílejí na implementaci OP VVV, na ukončování OP VK a OP VaVpI a na přípravě dalšího programového období.  Administrativní kapacita je tvořena zaměstnanci v pracovním/služebním poměru, kteří zajišťují řízení operačního programu, výběr projektů, věcné a finanční hodnocení projektů, hodnocení a monitorování OP VVV, včetně auditů a kontrol na úrovni řídícího orgánu.

Podpořeny jsou následující výsledky projektu: personální zajištění implementace OP VVV; zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocování programového období 2007-2013 v rámci MŠMT jako Řídicího orgánu OP VK a OP VaVpI. Projekt probíhá v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg