ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TP OP VVV Administrativní kapacita V

reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0016605

Projekt je určen k zajištění personálních kapacit potřebných pro řádnou a efektivní implementaci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Optimální nastavení administrativní kapacity čítající zaměstnance primárně ve služebním, ale také v pracovním poměru, zajišťuje účelné řízení, kontrolu, administraci a monitorování OP VVV tak, aby bylo docíleno plnění pravidla n + 3 a dalších strategických cílů a aby byly účinně využity alokované prostředky v souladu se zásadami řádného projektového a finančního řízení.

Kvalitní personální kapacita podpoří efektivní administraci a implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ukončování dřívějších OP VK a OP VaVpI i přípravu nového Operačního programu JAK.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2019 – 31. 12. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg